Alzheimer – jak wygląda leczenie?

W wieku starczym pojawia się coraz więcej chorób. Niektóre nich są wynikiem stylu życia, a inne – genetycznymi predyspozycjami. Do jednych z najbardziej charakterystycznych chorób diagnozowanych u seniorów zaliczyć można chorobę Alzheimera. Czym dokładnie jest, jak ją rozpoznać oraz czy jest możliwe skuteczne leczenie?

Czym jest choroba Alzheimera?

Alzheimer – w skrócie AD, od ang. Alzheimer`s disease, to choroba zwyrodnieniowa mózgu. Dotyczy ona powoli postępującej degradacji neuronów, co prowadzi do ich zmniejszenia ich liczby. W trakcie przebiegu tej choroby, w mózgu pojawia się białko beta-amyloidu. Ulega szybkiej agregacji, tworząc tzw. płytki starcze. Najczęściej pojawia się między neuronami, wpływając na ich obumieranie i stając się bezpośrednią przyczyną rozwoju demencji starczej. Całość prowadzi do rozwijania się oraz stopniowego pogłębiania zaburzeń wyższych funkcji umysłowych, takich jak pamięć czy mowa. W jaki sposób stwierdzić, czy w naszej rodzinie ktoś choruje na Alzheimera?

Choroba Alzheimera – przyczyny i objawy

Tak naprawdę dokładnie nie znamy czynników, które wpływają na pojawienie się choroby Alzheimera. Można jednak powiedzieć, że osoby chorujące wykazują pewne predyspozycje genetyczne. Do czynników, które mogą być przyczyna lub zwiększyć ryzyko zachorowania zaliczyć można wiek starczy, płeć żeńską, cukrzycę, niskie wykształcenie czy posiadanie członka rodziny z tą chorobą. Alzheimera można rozpoznać po kilku dość charakterystycznych objawach, takich jak:

  • zaburzenia orientacji wzrokowo-przestrzennej,
  • otępienie (łagodne, o średnim nasileniu i zaawansowane),
  • problemy z pamięcią,
  • zaburzenia emocjonalne (chorzy stają się drażliwi, agresywni).

Choroba Alzheimera – diagnostyka i leczenie

Chorobę Alzheimera można zdiagnozować poprzez badanie u lekarza neurologa i psychiatry. Wówczas pacjent zostaje poddany testom, takim jak tzw. test zegara oraz MMSE, oznaczającego krótką skalę oceny stanu psychicznego. Na podstawie tego specjalista wyciąga diagnozę. W przypadku potwierdzenia choroby Alzheimera wdraża się terapię spowalniającą dalszy rozwój choroby oraz stosuje leczenie objawowe. Uwzględnić tutaj można:

  • leki przeciwdepresyjne,
  • leki neuroleptyczne,
  • inhibitory esterazy acetylocholinowej.

Na dzień dzisiejszy nie mamy leków, które są w stanie cofnąć powstałe w mózgu zmiany oraz całkowicie zahamować rozwój choroby.

W przypadku choroby Alzheimera nie ma dobrych rokowań. W przeciągu kilku lat choroba rozwija się i zwykle z powodu powikłań pacjenci odchodzą. Warto jednak być przy osobie chorej do końca oraz pomagać jej.