Zakażenie wirusem HIV – jak z tym żyć?

Na całym świecie istnieje wiele różnych patogenów oraz chorób, jakie wywołują. Jedne są uleczalne i mniej niebezpieczne, inne stanowią śmiertelne zagrożenie dla zdrowia czy życia człowieka. A jak to jest z wirusem HIV? Podstawowym problemem naszego społeczeństwa jest wciąż zbyt mała wiedza na temat HIV i AIDS.

HIV a AIDS

HIV, z ang. Human Immunodeficiency Virus, to ludzki wirus upośledzenia odporności. Odpowiedzialny jest za przewlekłe zakażenia, które stopniowo doprowadza do upośledzenia funkcjonowania limfocytów CD4. Sam wirus jest zmienny genetycznie, jednak można podzielić go na dwa główne typy. HIV-1 odpowiedzialny jest za większość zakażeń występujących w różnych częściach świata, natomiast HIV-2 – obecny głównie w Afryce Zachodniej. Do częstszych czynników ryzyka zakażenia zaliczyć mona kontakt z krwią, ryzykowne kontakty seksualne, używanie tych samych igieł lub niesterylnych narzędzi . Nieleczone zakażenie HIV doprowadza do rozwoju AIDS. Jest to choroba powodująca upośledzenie układu immunologicznego, w wyniku której dochodzi od zmiany limfocytów T. Wówczas wzrasta ryzyko rozwoju infekcji i nowotworów.

Wykrywanie i leczenie

W przypadku wszelkiego rodzaju ryzykownych zachowań lub możliwego kontaktu z materiałem zakaźnym należy wykonać test przesiewowy krwi. Wykonuje się wówczas badanie HIV Ag/Ab (Combo), które pozwala wykryć antygen wirusa oraz obecność przeciwciał produkowanych przez organizm. W przypadku ujemnego wyniku zaleca się powtórzenie testu, jeśli wykonano go nie później, niż 12 tygodni od momentu potencjalnego zakażenia. W przypadku pozytywnego wyniku należy mieć świadomość, że zakażenie HIV jest nieuleczalne, gdyż nie istnieje lek mogący w całości usunąć wirusa z naszego organizmu. Obecnie w celu zmniejszenia ilości wirusa stosuje się leki antyretrowirusowe i wysoce aktywną terapię antyretrowirusową (HAART). Nieleczone zakażenie HIV średnio w przeciągu 8 lat doprowadza do rozwoju AIDS. Leczenie przebiega w sposób podobny. Traktuje się ją jako chorobę przewlekłą, jednak niekoniecznie śmiertelną.

Jak żyć z HIV?

Pozytywny wynik obecności wirusa HIV w organizmie to wyrok. Osoby zakażone podlegają reżimowi dotyczącego stałego i ciągłego przyjmowania leków, jednak oprócz tego mogą cieszyć się długim i szczęśliwym życiem! A o czym należy pamiętać? Przede wszystkim w celu skutecznego leczenia należy utrzymywać zdrowy i zbilansowany styl życia. Przy podejmowaniu aktywności seksualnej musimy poinformować partnera o możliwości zakażenia, gdy zatajenie tego grozi odpowiedzialnością prawną i zawsze używać prezerwatyw. W przypadku chęci podróżowania – w pierwszej kolejności warto sprawdzić możliwości leczenia w danym kraju i zapoznać się z różnymi typami ubezpieczenia.

Co rusz można natknąć się na kampanie i działania mające na celu szerzenie informacji na temat wirusa HIV oraz choroby, jaka powoduje – AIDS. Mimo to wielu z nas nie wie, jak żyć po zakażeniu oraz na co można, a na co nie można sobie pozwolić.